Wydział Ruchu Drogowego - KMP Kielce

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydziałem kieruje:

Naczelnik - kom. Przemysław Wójcik      

             Zastępca Naczelnika - kom. Artur Misiopecki                    

Struktura i Zadania:

W skład Wydziału wchodzą:

Referat I
Referat II

Głównym zadaniem Wydziału, jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na drogach Kielc i powiatu, a także działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania wypadkom i kolizjom drogowym.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e-mail:

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji

ul. Kusocińskiego 51, 25 - 363 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 37 00

Naczelnik - 041 349 37 01

Z-ca Naczelnika - 041 349 37 02

Kierownik Referatu  I i II - 041 349 37 03 lub 04

Policjanci Referatu I i II -  041 349 37 07

Zespół profilaktyki - 041 349 37 06

fax - 041 349 37 05

wrd.kmp@ki.policja.gov.pl