Wydział Ogólny - KMP Kielce

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

Wydziałem kieruje:

Naczelnik  -  podinsp. Jarosław Lisowski

Zastępca Naczelnika  -  kom. Marek Malecki

 

Struktura i Zadania:

Wydział Ogólny podlega bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji.

Wydział zajmuje się obsługą kadrową policjantów i pracowników cywilnych. Prowadzi nabór na stanowiska pracowników cywilnych. Nadzoruje, organizuje i koordynuje proces szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego. Realizuje zadania związane z organizacją staży i praktyk zawodowych. Opracowuje projekty decyzji administracyjnych Komendanta. Gromadzi, rejestruje i rozpowszechnia akty prawne. Zabezpiecza zasoby archiwalne.

Do zadań należy również  prowadzenie kontroli i sprawdzeń problemowych oraz doraźnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Wydział prowadzi postępowania lub czynności wyjaśniających postępowań skragowych oraz postępowań dyscyplinarnych.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział Ogólny

Komendy Miejskiej Policji

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 3050 (Zespół Skarg i Wniosków)

ogolny.kmp@ki.policja.gov.pl

Naczelnik  - 041 349 30 51

fax - 041 349 30 55

naczelnik.ogolny.kmp@ki.policja.gov.pl

sekretariat -  041 349 38 70 (Zespół Kadr i Szkolenia)

Zastępca Naczelnika - 041 349 38 71

fax - 041 349 38 75

sprawy kadrowe policjantów - 041 349 38 77, 349 38 74

ewidencja, praktyki - 041 349 38 78

sprawy kadrowe pracowników cywilnych, staże - 041 349 38 79

doskonalenie zawodowe policjantów - 041 349 38 76

skargi i wnioski - 041 349 3052, 3053, 3054

Kancelaria Tajna - 041 349 3041, 3042, 3043, 3044

fax - 041 349 30 45

Pełnomocnik d/s OIN - 041 349 30 41