Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - KMP Kielce

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydziałem kieruje:

Naczelnik -  kom. Robert Znojek

Zastępca Naczelnika - podkom. Norbert Deroń

Struktura i Zadania:

Zajmuje się wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym. W Wydziale istnieje Zespół do Walki z Korupcją. Zajmuje się on ujawnianiem i ściganiem przestępstw o charakterze korupcyjnym, między innymi takich jak: łapownictwo, płatna protekcja, korzyść w zamian za głosowanie, przyjmowanie korzyści w zamian za: działanie szkodzące jednostce gospodarczej lub za wpływ na wynik zawodów sportowych. Zespół pracuje w godzinach od 07.30 - 15.30. Obejmuje swym zasięgiem miasto i teren powiatu kieleckiego.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Miejskiej Policji

ul. Śniadeckich 14, 25 - 366 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 34 80

fax: 041 349 34 85

pg.kmp@ki.policja.gov.pl