Zarząd Terenowy NSSZ P w Kielcach - NSZZ P - KMP Kielce

Zarząd Terenowy NSSZ P w Kielcach

Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ P w Kielcach: Ryszard Skrzątek

Biuro Zarządu: 25-363 Kielce ul. Wesoła 43 pok. 103 (piętro I)

Telefon kontaktowy: 41 349 3008, 41 349 2029;

Fax: 41 349 3388

 

Skład Zarządu: