Komisariat Strawczyn - KMP Kielce

Komisariat Strawczyn

Komisariat Strawczyn

Komisariatem kieruje:

Komendant - nadkom. Jarosław Płowiec

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren 4 gmin: Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów i Strawczyn.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji

ul. Sportowa 1, 26 - 067 Strawczyn

telefony:

sekretariat: 041 349 36 97

fax:

041 349 37 97

strawczyn@ki.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Gminy Mniów, przy ul. Centralnej 9, w każdy czwartek miesiąca w godz. 10.00-12.00, pokój nr 9,   tel. 41 37 37 002.

Punkt Przyjęć Interesanów na terenie Gminy Łopuszno, w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00, (tel. 41-380-55-29)