Komisariat Morawica - KMP Kielce

Komisariat Morawica

Komisariat Morawica

Komisariatem kieruje:

Komendant - asp.szt. Arkadiusz Nowak

 

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren 3 gmin: Chmielnik, Morawica i Pierzchnica.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji  w Morawicy

ul. Wolności 31 C, 26 - 026 Morawica

telefon:

sekretariat:  041 349 36 92

fax:

041 349 37 92

morawica@ki.policja.gov.pl

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Gminy Pierzchnica, przy ul. Kieleckiej 21, każdy piątek miesiąca, w godz. 08.00 - 10.00.


 

Posterunek Policji w Chmielniku

ul. Piastów 16, 26-020 Chmielnik

czynny w godz. 6.00 - 22.00

 

Kierownik Posterunku Policji w Chmielniku

asp. szt. Mariusz Włodarczyk

Kontakt:

tel. 41 349-36-84

fax. 41 349-37-84

chmielnik@ki.policja.gov.pl

 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Chmielniku pełnią dyżury:

- w każdą środę, w godz. 12.00 - 14.00

 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 41 349 33 10, 41 349 33 11, 41 349 33 12

- Komisariat Policji w Morawicy

tel. 41 349 36 92

lub operator alarmowy

tel. 997, 112