Komisariat Morawica - KMP Kielce

Komisariat Morawica

Komisariat Morawica

Komisariatem kieruje:

p.o. Komendanta - podkom. Marcin Kania

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren 3 gmin: Chmielnik, Morawica i Pierzchnica.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji  w Morawicy

ul. Wolności 31 C, 26 - 026 Morawica

telefon:

sekretariat: 47 802 3692

fax: 47 802 3792

morawica@ki.policja.gov.pl

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Gminy Pierzchnica, przy ul. Kieleckiej 21, każdy piątek miesiąca, w godz. 08.00 - 10.00.


 

Posterunek Policji w Chmielniku

ul. Piastów 16, 26-020 Chmielnik

czynny w godz. 6.00 - 22.00

 

Kierownik Posterunku Policji w Chmielniku

asp. szt. Mariusz Włodarczyk

Kontakt:

tel. 47 802 3684, 608 348 351

fax. 47 802 3784

chmielnik@ki.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji Chmielniku pełni dyżur

- w każdy poniedziałek, w godz. 10:00- 14:00

tel. 608348351

 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Chmielniku pełnią dyżury:

- w każdą czwartek, w godz. 8.00 - 12.00

 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 47 801 3310 do 47 801 3312

- Komisariat Policji w Morawicy

tel. 47 802 3692

- Operator alarmowy

tel. 112