Komisariat IV Kielce - KMP Kielce

Komisariat IV Kielce

Komisariat IV Kielce

Komisariatem kieruje:

Komendant - mł. insp. Zbigniew Brzoza

Zastępca Komendanta - podinsp. Wojciech Olejniczak

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem następujące osiedla: KSM Północ i Południe, Sandomierskie, Czarnockiego, Barwinek, Baranówek, Biesak, Pakosz, Pod Telegrafem, Bukówka, Ostra Górka, Kochanowskiego, Tęczowe Wzgórze, Zacisze i Zagórze.


W jego skład wchodzą następujące Wydziały:

  1. Wydział Kryminalny
  2. Wydział Prewencji

Kontakt:

adres, telefony, fax, e -mail:

Komisariat Policji IV

ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce

telefony:

Sekretariat - 041 349 32 50

Dyżurny - 041 349 32 60; fax - 041 349 32 55

Komendant - 041 349 32 51

Zastępca Komendanta -041 349 32 52

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 041 349 32 80

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego -041 349 32 70

Naczelnik Wydziału Prewencji - 041 349 32 90

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 041 349 32 93

Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego - 041 349 32 79

komisariat4.kielce@ki.policja.gov.pl

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu od poniedziałku do piątku
w godz. 07.30 - 15. 30