Komisariat I Kielce - KMP Kielce

Komisariat I Kielce

Komisariat I Kielce

Komisariatem kieruje:

Komendant  -  nadkom. Dariusz Kuroś

Zastępca Komendanta  - podinsp. Artur Długosz

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem:

  1. osiedla: Szydłówek, Uroczysko, Sady, Bocianek, Sieje, Dąbrowa, Na Stoku, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie oraz gminy Masłów i Zagnańsk.
  2. centra handlowe: Galeria Echo, Korona, Real, Praktiker, Obi, Nomi.

W jego skład, wchodzą następujące Wydziały oraz Rewir:

  1. Wydział Kryminalny
  2. Wydział Prewencji
  3. Rewir Dzielnicowych  - obejmujący osiedla: Sady, Szydłówek, Uroczysko, Sieje, Dąbrowa oraz ulicę 1 - go Maja, Bocianek, Na Stoku, Słoneczne Wzgórze, Kościuszki, Studenckie, Świętokrzyskie

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji I

os. Na Stoku 63B, 25 - 437 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 31 00

dyżurny - 041 349 31 10 (czynny całą dobę)

Komendant - 041 349 31 01

Z - ca Komendanta - 041 349 31 02

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 041 349 31 30

Naczelnik Wydziału Prewencji - 041 349 31 40

fax: 041 349 31 05

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

tel: 041 349 31 12

komisariat1.kielce@ki.policja.gov.pl

 Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie
Komisariatu od poniedziałku do piątku
 w godz. 07.30 - 15. 30

Punkt Przyjęć Interesantów, przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach (Spółdzielnia Mieszkaniowa Sady, pok. Nr 2), w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00

Punkt Przyjęć Interesantów, przy ul. Warszawskiej 155 w Kielcach (Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa), druga i czwarta środa miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00

Punkt Przyjęć Interesantów, przy ul. Jana Pawła II 5A w Masłowie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), drugi i czwarty wtorek miesiąca, w godz. 14.00 - 15.00

Punkt Przyjęć Interesantów, przy ul. ul. Spacerowa 8 w Zagnańsku (budynek Urzędu Gminy Zagnańsk, pok. nr 8), każda środa, w godz. 15.00 - 17.00