Komisariat Daleszyce - KMP Kielce

Komisariat Daleszyce

Komisariat Daleszyce

Komisariatem kieruje:

 Komendant  -  kom. Mariusz Krzysiek

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem rejon 3 gmin: Bieliny, Daleszyce i Górno.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji

ul. Sienkiewicza 35, 26 - 021 Daleszyce

telefon:

sekretariat:  041 349 36 85

służba patrolowa: 723 192 236

fax:

041 349 37 85

daleszyce@ki.policja.gov.pl

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdą środę
 w godz. 14.00 - 15.30

 

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Urzędu Gminy Górno (Górno 169), pok. nr 2, w każdą środę miesiąca w godz. 12.00-14.00

___________________________________________________________________________________

Posterunek Policji w Bielinach

ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny

czynny w godz. 6.00-22.00

 

Kierownik Posterunku Policji w Bielinach

asp. Rafał Roszczypała

Kontakt:

tel. 41 262 92 65

tel. kom. 515 350 781

fax. 41 262 92 83

e-mail: bieliny@ki.policja.gov.pl

Kierownik PP w Bielinach pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

 

Policjanci Posterunku Policji w Bielinach pełnią dyżur w każdą środę w godz. 8:00 - 12:00

 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 41 349 33 10, 41 349 33 11, 41 349 33 12

- Komisariat Policji w Daleszycach

tel. 41 349 36 85

lub operator alarmowy

tel. 997, 112