Komisariat Bodzentyn - KMP Kielce

Komisariat Bodzentyn

Komisariat Bodzentyn

Komisariatem kieruje:

Komendant  - nadkom. Zbigniew Skrzypczyk

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren 2 gmin: Bodzentyn, Nowa Słupia.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

 

Komisariat Policji

ul. Piłsudskiego 3, 26 - 010 Bodzentyn

telefon:

sekretariat:  041 349 36 82

fax: 041 349 37 82

bodzentyn@ki.policja.gov.pl

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w poniedziałek  w godz. 14.00 -15.00, w pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.