p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - KMP Kielce

Kierownictwo

p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach

nadkom. Jacek Grudzień