Ogólnopolskie Telefony Zaufania - Telefon zaufania - KMP Kielce

Telefon zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

0801 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania

czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00

0800 120 289

Infolinia Stowarzyszenia KARAN

pomoc w problemach związanych z narkotykami

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 17.00

0801 109 696

Infolinia Pogotowia Makowego

Narkomania. Pomoc rodzinie

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 20.00

oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00

0801 109 696

Telefon Zaufania Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół

Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 20.00

oraz w spbity w godzinach od 10.00 do 19.00

958                  

Ogólnopolski  Telefon Zaufania ds. AIDS

0801 120 002

NIEBIESKA LINIA - przemoc w rodzinie

czynna od poniedziałku do soboty

w godzinach od 10.00 do 22.00

oraz w niedzielę w godzinach od 10.00 do 16.00

0800 120 226

Policyjny Telefon Zaufania

STOP PRZESTĘPCZOŚCI

czynny codziennie w godzinach od 13.00 do 21.00

0801 247 070

Telefon Zaufania dla Zagninionych i ich Rodzin

Fundacji ITAKA

0801 140 068

POMARAŃCZOWA LINIA

dla Rodziców Pijących Dzieci

116 111

Ogólnopolski Telefon Zaufania

dla Dzieci i Młodzieży