Telefony Zaufania - województwo świętokrzyskie - Telefon zaufania - KMP Kielce

Telefon zaufania

Telefony Zaufania - województwo świętokrzyskie

041/368-18-74

Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych

czynny

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

w poniedziałki od 7.30 do 17.00

041/345-50-59

Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych

czynny w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00

041/346-16-27

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Karczówkowska 5a, Kielce

041/343-29-97

0800 55 99 75

Razem Pokonać Przemoc

041/349-33-44

Pomoc Ofiarom Przestępstw 

Punkt Konsultacyjny

041/366-48-47

Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Ofiar Przemocy

czynny całą dobę

041/366-17-41

Telefon zaufania - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00

041/344-39-86

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Narkomanii

041/345-73-46

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

Kielce

041/368-18-67

Telefon Zaufania ds. Rodziny

Kielce

041/372-73-66

Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Końskie

041/274-09-97

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej

Starachowice