Zmiany w kierownictwie kieleckiej komendy - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Zmiany w kierownictwie kieleckiej komendy

Data publikacji 30.04.2020

W kieleckim garnizonie nastąpiło przekazanie obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Od dziś obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach pełni nadkom. Dariusz Kuroś. Zastąpił on nadkom. Marcina Chatysa, który awansował na szefa buskich stróżów prawa. Zmiany objęły także komendantów komisariatów na terenie Kielc.

W środowe popołudnie Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. dr Piotr Zalewski symbolicznie podziękował za służbę w naszym garnizonie nadkom. Marcinowi Chatysowi, swojemu dotychczasowemu I Zastępcy. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkom. Chatys będzie od dziś dowodził Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju. Następnie komendant Zalewski powitał nadkomisarza Dariusza Kurosia, który od dzisiaj będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

Nadkomisarz Kuroś ma 43 lata, a służbę w policji pełni od 23 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dotychczas pracował zarówno w służbie prewencyjnej, jak i kryminalnej. W swojej karierze zajmował m.in. stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Kielcach i Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Kielcach. Od ponad 5 lat był Komendantem Komisariatu Policji I w Kielcach. Został odznaczony brązowym medalem „Za długoletnią służbę” oraz brązową odznaką „Zasłużony policjant”. W garnizonie kieleckim nadkom. Dariusz Kuroś będzie nadzorował pion prewencji.

Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. dr Piotra Zalewskiego zmiany nastąpiły także na stanowiskach komendantów wszystkich komisariatów w Kielcach. Z dniem 30 kwietnia nowe zadania zostały powierzone:

- podinsp. Arturowi Pisarkowi – p.o. Komendanta Komisariatu Policji I w Kielcach

- podinsp. Wojciechowi Olejniczakowi – p.o. Komendanta Komisariatu Policji II w Kielcach

- mł. insp. Zbigniewowi Brzozie – p.o. Komendanta Komisariatu Policji III w Kielcach

- mł. insp. Krzysztofowi Obarskiemu – p.o. Komendanta Komisariatu Policji IV w Kielcach

- podinsp. Anecie Litwin – p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji IV w Kielcach

 

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach