Debata Społeczna Komisariatu III Policji w Kielcach - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna Komisariatu III Policji w Kielcach

Data publikacji 24.04.2015

W dniu 23 kwietnia 2015 r w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach przy ul. Zamkowej 5 o godz. 13.00 odbyła się trzecia Debata Społeczna z mieszkańcami „Śródmieścia „ Kielc, zorganizowana przez kierownictwo Komisariatu Policji III w Kielcach.

W debacie wzięli udział Komendant Komisariatu III Policji w Kielcach podinsp. Dariusz Furtak, Z-ca Komendanta Komisariatu III Policji w Kielcach nadkom. Zbigniew Pedrycz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin, kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Szt. Robert Łakomiec oraz dzielnicowi z komisariatu. Na spotkanie przybyło około 56 mieszkańców Kielc.

Moderatorem i prowadzącym spotkanie była podinsp. Aneta Litwin, która rozpoczęła debatę od powitania wszystkich zgromadzonych.

Wstępem do dyskusji była krótka prezentacja multimedialna połączona z wystąpieniem podinsp. Dariusza Furtaka gospodarza debaty, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie Śródmieścia Kielc oraz efekty pracy policjantów, jak również sprawozdanie z powziętych rok temu zobowiązań w których zobowiązał się działać.

Następnie przyszedł czas na pytania i sugestie ze strony mieszkańców. Nie zabrakło tematów, do wspólnych rozmów. Ilość osób obecnych na debacie oraz chęć z jaka dzielili się swoimi bolączkami świadczy o tym, że idea i pomysł przeprowadzenia takich spotkań jest słuszny i należy go kontynuować.

 

Op. MW

Źródło: KP III w Kielcach