Jubileuszowe nagrody „Koziołka” zostały wręczone - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Jubileuszowe nagrody „Koziołka” zostały wręczone

Data publikacji 17.06.2019

Jubileuszowa XX edycja nagrody „KOZIOŁKA” dobiegła końca. Pierwsze miejsce w tym wyjątkowym konkursie zajął powiat włoszczowski, drugie miejsce przyznano powiatowi kieleckiemu, a na trzeciej pozycji uplasował się powiat starachowicki. W dzisiejszej uroczystości, która upamiętania również 100 –lecie powołania Policji Państwowej uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Senator Krzysztof Słoń oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak.

Specjalne wizytacje, weryfikacja i niezwykle szczegółowa analiza sprawozdań, ocena dodatkowych przedsięwzięć i własnych, często nowatorskich inicjatyw – w ten sposób po raz XX wyłoniono zwycięzcę jedynej takiej w skali kraju nagrody „KOZIOŁKA”. Tegoroczna jubileuszowa gala, która również upamiętnia 100 –lecie powołania Policji Państwowej odbyła się w kieleckiej filharmonii.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”

Przyznanie I miejsca powiatowi włoszczowskiemu to przede wszystkim docenienie przez kapitułę zrealizowanych wielu przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach publicznych. Drugie miejsce zajął powiat kielecki, który wykazał się bardzo dobra współpracą z Policją. Dzięki niej została zrealizowana kampania pn. „4 minuty do życia” oraz akcja „Wyjeżdżamy z lasu”. Ostatnie miejsce na podium, to uznanie wszelkich przedsięwzięć profilaktycznych, zaangażowania i szeroko zakrojonej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie Starachowickim. Warto wskazać, iż samorząd ten, po raz kolejny zajmuję czołowe miejsce w tym wyjątkowym konkursie.

Dodatkowo wyróżniony zostały także miasto Kielce za zajęcie IV miejsca, powiat jędrzejowski, który uplasował się na miejscu V oraz powiat konecki zajmujący kolejną pozycję.    

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia, które przyznawane są różnym instytucjom publicznym oraz osobom prywatnym z uwagi na duże zaangażowanie w działania mające na celu budowę lokalnych systemów bezpieczeństwa. Statuetkę „KOZIOŁKA” otrzymał Marcin Sztuka, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych numer 1 we Włoszczowie, Iza Wierzba - koordynator ds. profilaktyki Komendy Straży Miejskiej w Kielcach oraz Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, której szefem jest Tomasz Łebek. Jest to grupa działająca przy Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego w Starachowicach.

Po raz kolejny Kapituła wyróżniła  statuetką „Koziołka” 6 gmin/miast z terenu województwa świętokrzyskiego, które w 2018 roku podejmowały wykraczające poza zwykłe obowiązki działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa. Otrzymali je: gmina Mirzec (powiat starachowicki), gmina Stąporków (powiat konecki), gmina Ruda Maleniecka (powiat konecki) gmina Morawica (powiat kielecki), gmina Ćmielów, Gmina Sitkówka – Nowiny.

Gratulacje za zdobyte nagrody, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa przekazał wszystkim wyróżnionym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak oraz Senator Krzysztof Słoń.

Na koniec uroczystości każdy z przedstawicieli poszczególnych powiatów otrzymał pamiątkowy ryngraf upamiętniający jubileusz XX edycji wręczenia Nagrody „KOZIOŁEK”.  

Dodatkowo z okazji XX -lecia realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, Kapituła Nagrody „Koziołka” wyróżniła Komendanta Głównego Policji gen. isnp. Jarosława Szymczyka. Szef wszystkich policjantów z uwagi na natłok obowiązków nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej gali. Z tego względu Komendant Główny Policji pamiątkową statuetkę otrzyma podczas zbilżających się obchodów Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • uczestnicy uroczystości