Jedyni w województwie !!! III edycja konkursu IPN i KGP rozstrzygnięta. - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Jedyni w województwie !!! III edycja konkursu IPN i KGP rozstrzygnięta.

Data publikacji 14.06.2019

Rozstrzygnięta została III edycja konkursu historycznego zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Komendę Główną Policji dla uczniów klas mundurowych pn. „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodych ludzi historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Edycja ta miała charakter szczególny, z uwagi na przypadającą w tym roku setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczniowie w 2 i 3 osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania trzy zadania, takie jak odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii, nagranie krótkiego filmu prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci oraz zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach zgłosiła uczniów kształcących się w klasie o profilu policyjnym do tego konkursu. Opiekunem merytorycznym została podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach, wybierając wspólnie z trojgiem uczniów do pracy konkursowej postać kom. Stanisławy Filipiny Paleolog – pierwszej Komendantki Policji Kobiecej utworzonej w 1925 roku. Dzięki staraniom mundurowej uczniowie mogli spotkać się  z Panią podinspektor w stanie spoczynku Krystyną Sobańską – Stępień ze Stowarzyszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej II RP oraz Panią Grażyną Szkonter – Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” co pozwoliło im  poznać szczegółowy życiorys bohaterki. Nagrany materiał ze spotkania, przeprowadzenie lekcji żywej historii w ZDZ w Kielcach doprowadziły do nagrania filmu o kom. S. Paleolog, który jako jedno z zadań konkursu przesłano do IPN. Do zmagań przystąpiły 102 zespoły z całej Polski, jednakże zadania konkursowe udało się ukończyć tylko 42 drużynom, wśród których znaleźli się uczniowie z Chęcin. Miło jest nam poinformować, że komisja jurorska składająca się
z przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Komendy Głównej Policji doceniła wysoki poziom przygotowanej pod opieką policjantki pracy. Uczniowie Wiktoria Danielewska, Paweł Prokop i Sebastian Skowronek wraz z opiekunem merytorycznym otrzymali nagrodę II stopnia, w ramach której wezmą oni udział w specjalnie dla nich przygotowanym dniu w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Praca niebawem zostanie opublikowana na stronie internetowej IPN.

Należy dodać, że to kolejna nagroda, w tym konkursie, którą zdobyli uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkól w Chęcinach. W ubiegłorocznej – II edycji otrzymali oni wyróżnienie za przedstawienie majora Jana Piwnika Ponurego, który jest patronem świętokrzyskiej Policji. Film poświęcony tej postaci można zobaczyć
na https://youtu.be/PSIwKmmaL60.

 

 

Opr. TK

Źródło: KMP w Kielcach

  • nagrodzeni w konkursie
  • .