Świadoma i bezpieczna młodzież podczas wakacji - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Świadoma i bezpieczna młodzież podczas wakacji

Data publikacji 13.06.2019

Dziś funkcjonariuszka z Komisariatu Policji II w Kielcach, asp. Anita Biesaga przeprowadziła spotkanie z uczniami Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, którego głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione przez nich czyny niezgodnie z prawem. Spotkanie było również okazją do porozmawiania z uczniami na temat bezpiecznego wypoczynku podczas nadchodzących wakacji.

Uczniowie zostali zapoznani z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Młodzież poinformowano jakie środki wychowawcze stosuje sąd rodzinny wobec nieletnich, którzy nie przestrzegają przepisów prawa. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z pojęciami takimi jak: czyn karalny oraz demoralizacja. Na spotkaniu uświadomiono młodzież jakie zagrożenia i konsekwencje wynikają z zażywania środków odurzających, zwracając uwagę na ogromne zagrożenie dla życia  i zdrowia jakie niosą ze sobą dopalacze.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też jak bezpiecznie spędzać czas wolny podczas nadchodzących wakacji. Policjantka zwróciła szczególną uwagę na właściwe zachowania w kontaktach z osobą nieznajomą oraz obcymi zwierzętami. Przypomniała numery alarmowe oraz uczuliła, że numery te nie służą do zabawy, lecz dzięki nim możemy szybko wezwać pomoc.

Wyk. AB

Źródło: KMP w Kielcach

  • Świadoma i bezpieczna młodzież podczas wakacji
  • Świadoma i bezpieczna młodzież podczas wakacji