VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Data publikacji 12.06.2019

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizowali w drugim etapie konkursu organizowanym przez Szkołę Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W wydarzeniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podisp. Aneta Litwin.

Konkurencja polegała na rywalizacji pocztów sztandarowych oraz sprawdzeniu znajomości zasad musztry. Pierwszy etap tego konkursu odbył się 29 marca 2019 roku podczas, którego poddano ocenie wiedzę uczniów o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych, jak również znajomość ceremoniału szkolnego. Gościem specjalnym drugiego etapu konkursu była reprezentantka Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok - podinspektor w stanie spoczynku  Krystyna Sobańska – Stępień.  Pani podinspektor przedstawiła historię powołania Policji Państwowej nawiązując do jej 100 rocznicy, wygłosiła mowę o etosie policjanta, jak również zaprezentowała mundur Policji Państwowej.
 
Opr. AB
Źródło: KMP w Kielcach

  • VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych
  • VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych
  • VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych
  • VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych
  • VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych