„Policjant, który mi pomógł 2015” - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Policjant, który mi pomógł 2015”

Data publikacji 31.03.2015

Pod takim hasłem wystartowała już VIII edycja ogólnopolskiego konkursu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Od 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Konkurs pn. „Policjant, który mi pomógł” objęty jest, od pierwszej edycji, honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Przedsięwzięci polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze.

Celem konkursu jest:

- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;

- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatów do VIII edycji mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje do dnia 31 maja 2015 r. Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Opr. DJ                       

Źródło: www.policjant.niebieskalinia.pl