Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna wizyta studyjna projektu CIVIC VOLUNTEERING – INNOVACTION IN ACTION – Anglia

Data publikacji 26.03.2015

W DNIACH 14-18.03.15 ODBYŁA SIĘ KOLEJNA WIZYTA STUDYJNA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CIVIC VOLUNTEERING – INNOVACTION IN ACTION, w związku z podpisanym w ubiegłym roku porozumieniem o współpracy partnerskiej między Komendą Miejską Policji w Kielcach a Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Przypomnijmy, projekt dotyczy współpracy służb mundurowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu w policji i przestrzeni publicznej. Jest to trzecia wizyta studyjna w ramach projektu. Projekt Civic Volunteering, finansowany z Programu Erasmus+, zakłada dzielenie się doświadczeniami wolontariatu w służbach społecznych pomiędzy czterema krajami partnerskimi projektu: Finlandią, Estonią, Wielką Brytanią i Polską. Volunteer Police Cadets jest to organizacja młodzieżowa pracująca pod nadzorem policji, do której przystąpić może młodzież z całej Wielkiej Brytanii. W wizycie studyjnej wzięła udział koordynatorka z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Kielcach Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin wspólnie z przedstawicielem z Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ed Sherry z Volunteer Police Cadets wyjaśnił ideę służb wolontaryjnych w Policji. W trakcie wielu spotkań odbyły się panele tematyczne z uczestnikami VPC. W komendzie Miejskiej Policji w Kielcach trwają dalsze działania dotyczące tworzenia wolontariackiej grupy młodzieżowej wspierającej działania policji.

 

Opr. KSS