Kieleccy policjanci podsumowali 2017 rok - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Kieleccy policjanci podsumowali 2017 rok

Data publikacji 23.01.2018

We wtorkowe przedpołudnie w Sali Narad im. nadkom. PP Wacława Gocławskiego odbyła się odprawa podsumowująca ubiegły rok pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Podczas narady z udziałem m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka zostały omówione wyniki pracy kieleckich policjantów w 2017 roku oraz przedstawione cele i priorytety na najbliższe 12 miesięcy.

Odprawa w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach rozpoczęła się o godzinie 10 od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach przez Naczelnika Wydziału Sztab Policji kom. Ireneusza Kaczora. Następnie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona Sali Narad, nadkomisarza Policji Państwowej Wacława Gocławskiego, który w latach 1931 – 1937 był Komendantem Powiatowym w Kielcach.

Po przywitaniu gości przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Piotra Zalewskiego nastąpiło omówienie pracy funkcjonariuszy na terenie miasta i powiatu kieleckiego w 2017 roku. Szef kieleckich policjantów w formie prezentacji multimedialnej i filmów przedstawił wyniki pracy służb kryminalnych, opowiedział o działalności służb prewencyjnych oraz aktualnie realizowanych programach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i występowaniu zagrożeń m.in. w ruchu drogowym. W trakcie odprawy komendant Zalewski przedstawił sposób realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, realizowanych na podległym terenie. Podczas wystąpienia Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach przedstawione były również obecnie wykorzystywane narzędzia jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda oraz podkreślona została ogromna rola dzielnicowego w budowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.  Głos zabrała również Prokurator Rejonowa Kielce – Wschód Beata Zielińska – Janaszek, która podkreśliła ogromne zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Pani prokurator wyrażając wdzięczność za trud wskazała, że dzięki takiej postawie policnatów mieszkańcy miasta i powiatu czują się bezpieczni.

Odprawę swoją prezentacją zakończył i podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił, że bardzo dobre wyniki świętokrzyskich policjantów to ogromny wkład pracy funkcjonariuszy z miejskiej jednostki, która obsługuje około 40 % zdarzeń na terenie całego garnizonu. Komendant Augustyniak wskazał także priorytety pracy wszystkich stróżów prawa na terenie naszego województwa, z których do najistotniejszych zalicza m.in. poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W trakcie odprawy miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego kom. Marcin Sularz w listopadzie zwyciężył I zawody strzeleckie policjantów, w kategorii broń krótka. Nagrodę i gratulacje odebrał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jerzego Kaniewskiego.

 

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach

 • Odprawa roczna #1
 • Odprawa roczna #2
 • Odprawa roczna #3
 • Odprawa roczna #4
 • Odprawa roczna #5
 • Odprawa roczna #6
 • Odprawa roczna #7
 • Odprawa roczna #8
 • Odprawa roczna #9
 • Odprawa roczna #12
 • Odprawa roczna #13
 • Odprawa roczna #14
 • Odprawa roczna #15
 • Odprawa roczna #16
 • Odprawa roczna #17
 • Odprawa roczna #18
 • Odprawa roczna #19
 • Odprawa roczna #20
 • Odprawa roczna #21
 • Odprawa roczna #22
 • Odprawa roczna #24
 • Odprawa roczna #25
 • Odprawa roczna #26
 • Odprawa roczna #27
 • Odprawa roczna
 • Odprawa roczna