Szkolenie pracowników socjalnych - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Szkolenie pracowników socjalnych

Data publikacji 15.01.2016

Dzisiaj w sali kieleckiego starostwa odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej, prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Kielcach dla pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Warsztaty składają się z dwóch części. Teoretycznej, w trakcie której policjanci korzystając z prezentacji multimedialnej, omawiają między innymi wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania Policji oraz  psychologiczne i interpersonalne możliwości radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą. Część praktyczna natomiast umożliwia uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności oceny oraz nawiązania pierwszego kontaktu w sytuacji kryzysowej, a także podtrzymania go do przyjazdu negocjatorów policyjnych. Uczestnicy dowiadują się także jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz zachowaniem innych osób, pod kątem rozpoznania czynników ryzyka, mających wpływ na powstanie i eskalację niepożądanych reakcji.

 

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach