Podsumowanie zabezpieczenia 24. Finału WOŚP - Aktualności - KMP Kielce

Aktualności

Podsumowanie zabezpieczenia 24. Finału WOŚP

Data publikacji 11.01.2016

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegł spokojnie, a w całym kraju doszło do drobnych incydentów mających związek z kwestami na rzecz WOŚP. Policja odnotowała 35 zdarzeń zaistniałych podczas zbiórek pieniędzy oraz imprez towarzyszących. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy, kwestujących i tych wszystkich, którzy wspierali WOŚP, czuwało kilkanaście tysięcy policjantów. Kontrolowali oni również, czy zbiórki pieniędzy prowadzone były przez osoby do tego uprawnione.

Na terenie całego kraju w związku ze zdarzeniami zaistniałymi podczas zbiórki pieniędzy oraz imprez towarzyszących WOŚP odnotowano 35 negatywnych wydarzeń w tym 7 przestępstw, m.in. rozbój i oszustwa. Ponadto, zarejestrowano 19 wykroczeń takich jak kradzieże puszek ze sklepów, wyjęcie niewielkiej sumy pieniędzy z puszki. Policjanci zatrzymali i doprowadzili do jednostek 8 osób, w tym 4 za przestępstwa i 4 za wykroczenia.

Biorąc pod uwagę skalę zbiórki można powiedzieć, że kwesta na terenie całego kraju przebiegła bezpiecznie i spokojnie.

Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę, czy zbiórki są prowadzone przez osoby uprawnione, a także na bezpieczeństwo prowadzących kwestę dzieci. Policjanci informowali seniorów o zagrożeniach płynących z oszustw na tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. Mundurowi informowali osoby starsze, zainteresowane przekazaniem pieniędzy na Wielką Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP. Dzięki punktom informacyjnym zorganizowanym przez policjantów w trakcie trwania Finału, mundurowi przestrzegali seniorów przed istniejącymi zagrożeniami a także przekazali im dedykowane materiały edukacyjne.

Biorąc pod uwagę skalę zbiórki można powiedzieć, że kwesta na terenie całego kraju, w tym roku tak jak i w latach ubiegłych, przebiegła bezpiecznie i spokojnie. W 2009 r. policjanci odnotowali 62 negatywne zdarzenia z udziałem kwestujących, w 2010 – 58, w 2011 – 65, w 2012 - 43, w roku 2013 – 39, w roku 2014 - 59 i 35 zdarzeń w 2016 roku. Zdecydowaną większość incydentów stanowiły próby kradzieży i kradzieże.

Źródło: KGP